Μαγνητικές πινακίδες

Οι μαγνητικές πινακίδες τύπου “C” κατασκευάζονται από εύκαμπτο αλλά ανθεκτικό μαγνητικό λάστιχο, και συνοδεύονται με λευκό χαρτί και διάφανο προστατευτικό PVC.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Άμεση εφαρμογή σήμανσης barcode και περιγραφής προϊόντων σε μεταλλικά ράφια, χωρίς να καταστρέφεται η επιφάνεια του μετάλλου
  • Σε περίπτωση που θελήσετε να μετακινήσετε τα εμπορεύματα στα ράφια, εξοικονομείτε τεράστιο χρόνο, επειδή δεν χρειάζεται να διαγράψετε ή να αφαιρέσετε την παλιά ετικέτα και να εκτυπώσετε νέα. Απλά μετακινείτε και την μαγνητική ετικέτα τύπου “C” στη νέα θέση
  • Οι μαγνητικές πινακίδες τύπου “C” δεν απομαγνητίζονται (απεριόριστη χρήση)