Ράφια Βαρέως Τύπου | SUPERBUILD

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του SUPERBUILD είναι αποτέλεσμα σκληρών τεχνικών δοκιμών και υψηλής εξειδικευμένης γνώσης. Η σειρά SUPERBUILD είναι κατάλληλη να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα αποθήκευσης.

  • Πλαίσια κατασκευασμένα από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα βαθιάς εξέλασης (διαδικασία SENDZIMIR).
  • Δοκίδες με 5 άγκιστρα.